Το ενεργειακό πιστοποιητικό τα τελευταία χρόνια είναι απαραίτητο για όλες τις νέες μισθώσεις και αγοραπωλησίες κτιρίων καθώς και ανακαινίσεων αυτών αλλά και στις περιπτώσεις ένταξης του ακινήτου στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”. Από τις 9.1.2012 οι ΔΟΥ παραλαμβάνουν μόνο εκείνα τα μισθωτήρια που συνοδεύονται από αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ ενώ και οι συμβολαιογράφοι για την κατάρτιση κάθε πράξεως αγοραπωλησίας υποχρεούνται να επισυνάψουν στο συμβόλαιο το επίσημο αντίγραφο του ενεργειακού πιστοποιητικού του ακινήτου.

Τα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι τα εξής:

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983):
 1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/ Σκαρίφημα ακινήτου).
 2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
  Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
 3. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει).
 4. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό).
 5. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό).
 6. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) (προαιρετικό).

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983):

 1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου).
 2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
  Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
 3. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας.
 4. Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση).
 5. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει).
 6. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό).
 7. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό).
 8. Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό).
 9. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) (προαιρετικό).
Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Βασικά Στοιχεία Ακινήτου
  • Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
  • Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)
  • Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
  • Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
  • Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)
 • Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
  • Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ).
  • Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας.
 • Στοιχεία Ιδιοκτητών
  • Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.
Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών:
 • Δ.Ο.Υ.
 • Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει για εσάς με υπευθυνότητα και αξιοπιστία όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεσα ολοκλήρωση της διαδικασίας του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.