Η βεβαίωση μηχανικού όπως αυτή ορίζεται από τους Ν.4014/11 και Ν.4178/13 απαιτείται:

«Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα..» και αποτελεί την βεβαίωση νομιμότητας των υφιστάμενων κατασκευών και χρήσεων του ακινήτου σας.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας. Αναλαμβάνουμε για εσάς τον πλήρη έλεγχο του ακινήτου σας και σε περίπτωση εντοπισμού αυθαιρεσιών σας ενημερώνουμε για την διαδικασία καθώς και το κόστος τακτοποίησής τους.

Τα απαιτούμενα έγγραφα για την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας είναι τα εξής:

  • Στέλεχος της οικοδομικής αδείας.
  • Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια.
  • Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο.
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας.
  • Νομιμοποιητικά στοιχεία ρύθμισης ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων, εφόσον υπάρχουν.
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.