Οι τοπογραφικές ή αλλιώς χωροταξικές μελέτες αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία εφαρμόζεται οποιαδήποτε άλλη μελέτη και είναι το σημαντικότερο στάδιο για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση ενός έργου υποδομής. Η εταιρεία μας σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πάνω σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και αστικού σχεδιασμού, όπως επίσης και εκπόνησης τοπογραφικών και κτηματολογικών μελετών. Η εξειδίκευση και η τεχνογνωσία μας θα καλύψει κάθε είδους ανάγκη σας για τοπογραφικές μελέτες ανεξαρτήτου κλίμακας, για τον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα. Τηρούμε πάντα τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και σας παρέχουμε απόλυτη ακρίβεια στις μετρήσεις. Πιο συγκεκριμένα σας παρέχουμε:
  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων.
  • Αποτυπώσεις κτιρίων και μνημείων.
  • Οριοθετήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων.
  • Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής.
  • Τοπογραφικά διαγράμματα για έκδοση αδειών δόμησης.
  • Πράξεις τακτοποίησης για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τώρα μαζί μας.