Η εταιρεία μας αναλαμβάνει για εσάς όλη τη διαδικασία για την έκδοση της έγκρισης και άδειας δόμησης.

Η έκδοση της άδειας δόμησης είναι μια πολύπλευρη διαδικασία που προκειμένου να ολοκληρωθεί περιλαμβάνει, εκτός από την τοπογραφική μελέτη και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αρκετές μελέτες προς έγκριση από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς του Δημοσίου.

Μετά από μια πρώτη συνάντηση που θα έχουμε μαζί σας αναλαμβάνουμε την δρομολόγηση των αρχικών ενεργειών, όπως την αυτοψία του οικοπέδου, τη φωτογράφιση και τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας. Έπειτα συζητάμε μαζί σας για τις ανάγκες των χώρων που έχετε και προχωράμε στο προσχεδιασμό των κατόψεων και μερικών όψεων. Αφού μελετήσουμε και καταλήξουμε στο οριστικό σχέδιο, το οριστικοποιούμε, προσδιορίζουμε το συνολικό κόστος της άδειας και ολοκληρώνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοσή της.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας και επιτρέψτε μας να κάνουμε το σπίτι των ονείρων σας πραγματικότητα!